...

Καλτσάκια Υφασμάτινα PAA010

SKU: PAA010

Προστατευτικά υφασμάτινα καλτσάκια ιδανικά για τεχνικές εργασίες όπως θεραπεία παραφίνης.

Quantity:  1 pair

Code: PAA010

15,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.