...

Διπλό πινέλο Sculpting NPAB34

SKU: NPAB34

Διπλό πινέλο για ακρυλικό με οβάλ άκρη #4 για 3D Sculpting και #8 για χτίσιμο.

Code: NPAB34

43,50 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.