...

Βερνίκι Νυχιών NLS19

SKU: NLS19

Επαγγελματική σειρά βερνικιών νυχιών! Έχουν εξαιρετική διάρκεια και λάμψη. Στρώνουν υπέροχα και δημιουργούν ένα βαθύ και έντονο χρώμα που διαρκεί.

Quantity: 15ml

Code: NLS19

4,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.